δικαστικά έξοδα

Οι τιμές μας διαπραγματεύτηκαν με τους εκπροσώπους του Υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων και των διαφόρων ταμείων ασφάλισης υγείας. Αυτό το τέλος αποτελείται από τα συστατικά της περίθαλψης, της στέγασης και των τροφίμων, καθώς και το κόστος επένδυσης. Παρέχουν την καθημερινή φροντίδα.

Το μηνιαίο κόστος κατοικίας μας προκύπτει από αυτές τις κατηγορίες φροντίδας. Αυτά, ωστόσο, εξακολουθούν να μειώνονται από τις πληρωμές που μπορείτε να λάβετε από διαφορετικά τμήματα. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα,

• τα οφέλη του ταμείου φροντίδας,
• πιθανό επίδομα,
• ή κοινωνική βοήθεια και / ή
• κεφάλαια από ταμεία στήριξης (ταμεία κοινωνικής πρόνοιας) και άλλα

Μετά την αφαίρεση όλων των πρόσθετων πληρωμών, θα έχετε ένα δικό σας μερίδιο το οποίο πρέπει να πληρώσετε. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε με τα σχετικά αιτήματα της αρμόδιας αρχής.

Παρακαλείστε να μην αναβληθείτε από τα έξοδα στον πίνακα. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι η νοσηλευτική μας φροντίδα δεν είναι ευνοϊκή, αλλά μπορείτε να είστε βέβαιοι: το ευρύ φάσμα των εσωτερικών θεραπευτών και οι ειδικευμένοι νοσηλευτές αξίζουν το τίμημα, προσφέρουμε κάτι περισσότερο από μια βασική θεραπεία (θεραπείες). Παρακαλώ καλέστε για ερωτήσεις. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 04542 – 822 900.

Ο παρακάτω πίνακας θα σας δώσει μια σύντομη επισκόπηση του τρόπου πληρωμής στην περίπτωσή μας:
TagespreisePflegegrad 3Pflegegrad 4Pflegegrad 5
Pflegesatz124,58 €141,44 €149,00 €
Ausbildungs-
zuschlag
2,97 € 2,97 € 2,97 €
Unterkunft & Verpflegung 29,98 € 29,98 € 29,98 €
Investitions-
kosten
25,51 € 25,51 € 25,51 €
Heimentgelt täglich 183,04 € 199,90 € 207,46 €
Gesamtkosten / Monat 5.568,08 € 6.080,96 € 6.310,93 €
Zahlung der Pflegekasse 1.262,00 € 1.775,00 € 2.005,00 €
Gesamtanteil Bewohner 4.306,08 € 4.305,96 € 4.305,93 €
abzgl. Unterstützung Staatindividuellindividuellindividuell
abzgl. Leistungszuschlag der Pflegekasse nach § 43c SGB XIindividuellindividuellindividuell
Tabelle 1: Übersicht Pflegesatz täglich / monatlich